×

Reakčné ramená

Výrobcovia:

www.hermestools.eu/?strona=producent&id=37
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=27
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=36

Rozsah ponuky:

  • lineárne a kĺbové reakčné ramená;
  • teleskopické a závesné ramená;
  • reakčné ramená s reguláciou polohy;
  • pantografy a manipulátory;
  • podporné systémy a vyvažovače.

Reakčné systémy absorbujú reakciu vznikajúcu pri používaní montážnych nástrojov a "preberajú" ich hmotnosť, zabezpečujú presnosť a opakovateľnosť procesu uťahovania a zvyšujú ergonómiu a bezpečnosť na výrobnej linke. Zariadenia značiekKolver a Doga sú k dispozícii v širokej škále možností, a ak nie je k dispozícii štandardné riešenie, navrhujeme a vyrábame zariadenia na mieru spolu s výrobcami.

Lineárne a kĺbové reakčné ramená sa zvyčajne pripev�?ujú k montážnym stolom a zabezpečujú absorpciu reakčného krútiaceho momentu spôsobeného činnosťou montážneho nástroja. Lineárne ramená  DOGA BA (séria LINAR, ekvivalent Kolver) umož�?ujú udržiavať nástroj kolmo k montážnemu stolu alebo ho fixovať vzhľadom na montovaný obrobok. Nástroj upnutý v držiaku sa môže pohybovať vertikálne aj horizontálne. Kĺbové ramená DOGA BA...R a posuvné ramená DOGA BA...C sa vyznačujú vysokou mierou flexibility a pohyb podobný pohybu ľudskej ruky umož�?uje prácu v stiesnených priestoroch.

Použitie kĺbového spojenia zvyšuje komfort obsluhy pri zachovaní bezpečnosti na montážnom stole. Široká škála príslušenstva, ako sú rukoväte, svorky a predlžovacie vodítka, umožní rameno vhodne prispôsobiť pracovisku. Okrem toho sú k dispozícii asistenčné systémy pre obsluhu - systémy easy push a baper.

Teleskopické a výsuvné ramená sa úspešne používajú v automobilovom priemysle vďaka ich jednoduchej montáži na existujúce časti montážnej linky (napr. koľajnice), veľmi malým priestorovým nárokom a širokému pracovnému rozsahu (až 300 Nm). Svoje využitie nájdu aj v iných priemyselných odvetviach, kde je potrebná absorpcia reakcie z montážneho nástroja. Ramiona teleskopowe DOGA DMF/DMFi (séria CAR ekvivalentná sérii Kolver) majú ľahkú a bezúdržbovú konštrukciu z uhlíkových vlákien (nevyžadujú mazanie) a dodávajú sa so štandardnými rukoväťami na pevnú montáž alebo s pohyblivým systémom (montáž na koľajnice). Široký výber rukovätí umož�?uje náradie vhodne prispôsobiť existujúcej montážnej linke. RaZávesné ramená DOGA Slider sú systémy ideálne vhodné na stiesnené a husto zastavané pracoviská. Sú zavesené buď napevno, alebo na pohyblivej koľajnici, umož�?ujú vysoký stupe�? pracovnej voľnosti a vďaka vertikálnej koľajnici sú jedným z najergonomickejších riešení na montážnej linke.

Momentové ramená DOGA všetkých vyššie uvedených sérií môžu byť vybavené najmodernejším polohovacím systémom DOGA Posi-Control (séria TLS ekvivalentná s Kolverom) - snímačmi a voliteľným ovládačom DPC Touch. Týmto spôsobom je obsluha inštruovaná o ďalších operáciách, ktoré sa majú vykonať, a nástroj sa uvedie do činnosti až po dodržaní prednastavenej postupnosti uťahovania a polohy nástroja. Systém zlepšuje kvalitu výroby tým, že eliminuje chyby, zabezpečuje presnú sekvenciu a polohovanie a je kompatibilný s pneumatickým, elektrickým a EC náradím - nami ponúkaným aj iným dostupným na trhu.

Okrem lineárnych, kĺbových, teleskopických a závesných ramien ponúkame aj špeciálne ramená a väčšie manipulačné systémy a pantografy - určené nielen pre uťahovacie nástroje, ale aj pre iné zariadenia alebo výrobky vyžadujúce použitie podporného systému na montážnej linke. Ponúkame aj jednoduché, ale účinné a robustné vyvažovacie zariadenia TECNA, a to aj vo verziách ESD.

Podrobnosti o ponúkaných nástrojoch a riešeniach nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

DOGA film Easy Push
DOGA film Prezentácia 2xDPC
DOGA film Obmedzovač - prezentácia
DOGA film Prezentácia ramien
Doga film BA 60 C
Doga film Uhlíkové reakčné ramená
DOGA film Ramená s polohovacím systémom
DOGA film Automatický systém podávania skrutiek
DOGA film Polohovací systém /montáž autosedačky/
Doga film prezentácia DPC
DOGA film Reakčné rameno - princíp činnosti
TECNA film Porovnanie balancerov a navíjačov
DOGA film DPC Touch V2 - Interfejs, sekvenovanie a monitorovanie procesov