×

Školenia a technické semináre

Naše školenia a poradenské služby ponúkajú odborné znalosti a praktické zručnosti. Školenia a workshopy prispôsobené cieľovým používateľom (napr. operátorom, inžinierom/plánovačom, pracovníkom zodpovedným za kvalitu alebo údržbu) vám pomôžu predísť dlhým prestojom, chybám pri manipulácii a predĺžiť životnosť daného systému a zabezpečiť správne procesy. Po každom absolvovanom školení získate osvedčenie o kvalifikácii.


 Pre nástroje a zariadenia, ktoré ponúkame, ponúkame implementáciu a uvedenie do prevádzky, odborné školenie obsluhy, pomoc pri výrobe a analýzu správneho používania. Výsledkom je, že po zakúpení konkrétneho systému má zákazník istotu plného využitia jeho možností a optimalizácie procesu na vysokej úrovni. Ponúkame aj školenia v oblasti kontroly, údržby a servisu nástrojov a zariadení nami zastupovaných značiek. Naši kvalifikovaní pracovníci vám ukážu, ako predĺžiť životnosť zakúpených výrobkov prostredníctvom pravidelnej údržby a správneho používania a účinných opráv. Školenia realizujeme v sídle našej spoločnosti, v odborných školiacich strediskách/centrách výrobcov náradia alebo priamo u zákazníka. Špecializované vedomosti, ktoré odovzdávame, sú prispôsobené individuálnym potrebám - aby účastníci školenia dostali presne tie informácie, ktoré potrebujú.

Vďaka pokročilej spolupráci s našimi partnermi máme prístup k rozsiahlemu súboru teoretických vzdelávacích modulov a praktických školení o spojoch, montážnych procesoch a potrebe zabezpečenia kvality.  Naše kvalifikačné kurzy sú vždy prispôsobené cieľovej skupine: od montážnej linky až po úrove�? manažmentu, od konštrukcie až po zabezpečenie kvality, od plánovania až po laboratórnu techniku - každý si nájde vhodný vzdelávací kurz prispôsobený úrov�?ou svojim potrebám. Normy, smernice a predpisy sú nevyhnutným základom technických činností na celom svete - oplatí sa udržiavať aktuálne informácie v oblasti, v ktorej sa špecializujeme.