×

Servis náradia a zariadení

Poskytujeme servisné prehliadky, opravy a kalibrácie montážnych nástrojov. Poskytujeme komplexnú servisnú podporu a naši zamestnanci majú potrebné znalosti na vykonávanie servisu na vysokej úrovni. Máme prístup k originálnym a náhradným dielom a ponúkame možnosť repasovania a opravy komponentov a originálnych dielov. Na požiadanie ponúkame aj vykonanie servisu s použitím dielov dodaných zákazníkom. Poskytujeme aj školenia o servise náradia, ktoré predávame - buď u zákazníka, v našej spoločnosti, alebo v priestoroch výrobcov, s ktorými spolupracujeme.y.

 
 Vykonávame komplexné overenie náradia predloženého na opravu a výmenu poškodených alebo opotrebovaných mechanických, elektrických a elektronických častí, mazanie a výmenu oleja (v pneumatickom náradí). V prípade uťahovacieho náradia sa po každom overení/oprave vykonáva kontrola funkčnosti vrátane testu Cm/Cmk, ktorý sa vykonáva na profesionálnej certifikovanej mobilnej meracej stanici SCS FTY, ktorú máme k dispozícii. Naše služby údržby zahŕ�?ajú náradie:

    • Electric/EC (AMT, CLECO-DGD, STANLEY a ďalšie);
    • pneumatické (napr. skrutkovače, brúsky, vŕtačky, nitovačky;
    • akumulátorové (montážne a profesionálne elektrické náradie);
    • dynamometre (napr. mechanické a elektronické kľúče);
    • meracie prístroje (merače, prevodníky, lavice atď.).

Ponúkame pravidelné prehliadky montážneho náradia (najmä EC skrutkovačov a spojkových skrutkovačov) a meracích prístrojov zameraných na dôkladnú kontrolu technického stavu, výmenu opotrebovaných častí, ako aj čistenie a údržbu. V rámci servisu je tiež možné kalibrovať náradie a skontrolovať ho na mobilnom testovacom vozíku SCS FTY (viac k tejto téme v časti Kalibrácia montážneho a kontrolného náradia). Vďaka tomu si môže byť zákazník istý, že náradie použité vo výrobnom procese funguje správne. Každá kontrola je ukončená vytvorením správy pre zákazníka, v ktorej sú okrem potvrdenia optimálneho stavu náradia umvedené návrhy na jeho ďalšie fungovanie a výmena prvkov vystavených rýchlemu opotrebeniu.

Prijímame tiež objednávky na diagnostiku daného zariadenia alebo strojového komplexu na mieste u zákazníka. Počas prvej návštevy sú naši odborníci schopní vykonať prvotnú verifikáciu a odhad nákladov na opravu, čo vám ušetrí drahocenný čas. V závislosti od zložitosti problému môžeme opravy vykonať okamžite po overení poruchy na mieste alebo v našich priestoroch. Dodatočne ponúkame pomoc pri výbere a dovoze náhradných dielov.

Uzatvorenie servisnej zmluvy s našou spoločnosťou umož�?uje okamžité overenie a opravu náradia pomocou náhradných dielov uložených v našom sklade. Vďaka zľavám na náhradné diely sa náklady znížia a udržiavanie stáleho stavu na sklade našej spoločnosti zaručuje maximálne skrátenie času opravy. Servis strojov a zariadení je možné vykonávať aj priamo u zákazníka - na základe trvalej alebo samostatnej objednávky. Dodatočné materiály: